Kongre ve Konferanslar

Uluslararası

2nd International Contemporary Educational Research Congress – 2017

3rd European Conference on Social and Behavioral Sciences – 2014

The Teaching of Science and Mathematics in K-8 Education – 1998


International Conference on New Trends in Science Education – 1997

APPLICATION OF COMPUTER AIDED INSTRUCTIONAL MODEL_Teaching of Simple Harmonic Motion

Ulusal

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK – 2012

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK – 2012

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK – 2018

Arttırılmış Gerçeklik ve Çevrim İçi Materyalle Bütünleştirilen Öğretim Yöntemlerinin, Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Ünitesinde Başarıya Etkisi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK – 2018


 “Madde ve Değişim” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Çevrim İçi Öğretim Materyalinin Etkisi

2. Ulusal FİZİK EĞİTİM KONGRESİ – 2015

ÇALIŞTAY_Fizik Dersinde Dijital İçeriklerin Organize Edilmesi: ÇİDKOM Uygulaması

3. Ulusal FİZİK EĞİTİM KONGRESİ – 2017

ÇALIŞTAY_Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramların Öğretiminde ÇİDKOM Uygulama Örnekleri