Fen Öğretiminde Nitel Araştırma Yöntemleri


DERS İÇERİĞİ : 2021_Güz Dönemi_course outline
Makale Değerlendirme Formu :Nitel Makale Değerlendirme Formu
Ek Okuma 1.-2. Haftalar :Makale 1 Makale 2 Okuma 3
Ek Okuma 3. Hafta :Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3 Okuma4
Ek Okuma 4. Hafta : Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3

Fen eğitimine yönelik pek çok dergi amaçları ve kapsamları dahilinde nitel veya karma çalışmalara yer vermektedir. Ancak sadece nitel araştırmalara yönelik yayımlanan dergilere birkaç örnek aşağıdadır.

The Qualitative ReportForum: Qualitative Social Research
Qualitative ResearchQualitative Inquiry

Sunum Değerlendirme: Ölçütler

Power point – Sunum Hazırlama Kuralları