PROJE ÇIKTILARI

Makaleler


Bildiriler

World Conference on Education – iSER- 2015

World Conference on Education – iSER- 2014

World Conference on Education – iSER- 2014


Tezler

Emre Yılmaz (2015), “Çevrimiçi ileri düzenleyici kavram öğretim materyaliyle desteklenen öğretim yöntemlerinin kuvvet-hareket ünitesinde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi The effect of teaching methods supported with online advance organizer concept teaching material to achievement, attitude and retention in force-motion unit”

Kevser Korumaz (2015), ” Dördüncü sınıf öğrencilerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve kavramsal anlamalarına farklı bütünleşik yöntemlerin etkileri –
The effects of different combined methods on the conceptual understanding and the elimination of misconceptions of fourth grade students

Enver Türksoy (2019) , “Arttırılmış Gerçeklik ve Çevrim İçi Materyalle Bütünleştirilen Öğretim
Yöntemlerinin, Fen Dersindeki Başarı ve Kalıcılığa Etkisi: Açımlayıcı Sıralı Karma Desen – The Effect of Teaching Methods Integrated with Augmented Reality and Online Materials on Achievement and Retention in Science Lesson: Exploratory Sequential Mixed Pattern


Çalıştaylar

ÇALIŞTAY_Fizik Dersinde Dijital İçeriklerin Organize Edilmesi: ÇİDKOM Uygulaması

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2. Ulusal FİZİK EĞİTİM KONGRESİ – 2015

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
3. Ulusal FİZİK EĞİTİM KONGRESİ – 2017

ÇALIŞTAY_Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramların Öğretiminde ÇİDKOM Uygulama Örnekleri