ARAŞTIRMA ALANLARI – RESEARCH AREAS


 • 1. Fizik Öğretiminde
  • Kavram Yanılgıları – Temel Astronomi Kavramları
  • proje tabanlı öğrenme
  • tasarım temelli öğrenme
  • efektif Çalışma Yaprakları hazırlama
  • teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarımı
   • Çevrim içi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali – ÇİDKOM

Çevrim İçi Öğrenme Ortamları İçin Değerlendirme Aracı (İdareci-Öğretmen-Öğrenci-Veli)

2. Fizik Öğretmenlerinin Etkili Nitelikleri

3. Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği (DAS)… TR ve ES versiyonları

to cite: Korur, F., Vargas, R. V., & Serrano, N. T. (2016). Attitude toward Science Teaching of Spanish and Turkish In-service Elementary Teachers: Multi-group Confirmatory Factor Analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(2), 303-320.doi: 10.12973/eurasia.2016.1215a

4. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fizik Öğretimine Yönelik Tutumu Ölçeği… YAYIM AŞAMASINDA


1. In pyhsics teaching;

   • Misconceptions – Basic Astronomical Concepts
   • Project based learning
   • Design-based learning
   • Preparing effective work-sheets
   • Design of technology based learning environments
    • Online Advance Organizer Concept Teaching Material (ONACOM-ÇİDKOM)

2. Effective physics teacher characteristics

3. Attitude Toward Science Teaching Scale (DAS) —TR and ESP version–ESCALA DE ACTITUDES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

to cite: Korur, F., Vargas, R. V., & Serrano, N. T. (2016). Attitude toward Science Teaching of Spanish and Turkish In-service Elementary Teachers: Multi-group Confirmatory Factor Analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(2), 303-320.doi: 10.12973/eurasia.2016.1215a

4. Attitude Toward Physics Teaching of Science Teachers Scale (DAPT) — In Progress