İletişim – Contact

Güncel Fizik & Kişisel Web Sitesi Yönetici:

Doç.Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fikret KORUR   [Twitter]

 qrcode

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,

İstiklal Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi B-Blok,

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi, Oda: B-416

15030 / BURDUR

Mehmet Akif Ersoy University,

İstiklal Campus, Faculty of Education,

Department of Mathematics and Science Education

Science Education, Room: B416

15030 / BURDUR

Tel: +90 248 213 40 20

Fax: +90 248 213 41 60

fikretkorur@guncelfizik.com