Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yönt.

Yeni Fen Bilimleri Öğretim Programı fen_bilimleri_3-8

Bu dersin bir Ürünü olarak nitel makale değerlendirme formu_TR

Emekleriniz için teşekkürler.

1. Ders İçeriği; 

Proje Önerisi Formatı ve 

SUNUM HAFTALARI

İÇERİK

2. Okumalar:

1. ve 2. HAFTA
Okuma 1   /  Okuma 2  / Okuma 3 /Okuma 4/
Diğer ilgili Okumalar
 Okumalar
3.HAFTA
Foundations of Qualitative
Okuma 2 / Okuma 3 / Okuma 4 /Okuma 5 / Okuma 6 / Okuma 7
4.HAFTA
Okuma 1 / Okuma 2 / Okuma 3
ShiftinMethods..
Patton_Designing..
Miles_Huberman_Qualitative Data Analysis..
Maxwell_Research Proposals..
Le Compte_Reliability & Validity Ethnographic…
EXTRA Okuma
5. HAFTADers Notu: FIELDWORK
Ders Notu: Sampling
Okuma 1 / Okuma 2 / Okuma 3
Extra Okuma: Shift in methods

6. HAFTA

 Ders Notları:

Data Analysis

Data Collection Methods_Qualitative

Data Analysis_Content Analysis

Okuma 1  /  Okuma 2  /  Okuma 3  /Okuma 4  /  Okuma 5*

Okuma 6  /  Okuma 7

7. HAFTA

Sunumlar

*Sağlık alanında.

DERS İÇİN İŞİNİZE YARAYACAKLAR

Nitel Yayım Yapan Dergiler (1)  (2)

Sunum Değerlendirme Ölçütleri sunumdegerlendirme

Powerpoint-Sunum Hazırlama Kuralları sunu_hazirlama_kural