Fen ve Teknoloji Öğretimi-I

Yasal Dayanaklar yasal dayanaklar

Yeni Fen Bilimleri Öğretim Programı fen_bilimleri_3-8

FİNAL Notları ve Sunum DEĞERLENDİRMELERİ


1. Sunum İçeriği ve Sunum Haftaları 

Animated Gif New (24)

3C SUNUM TAKVİMİ

2. Sunum Değerlendirme Ölçütleri sunumdegerlendirme

3. Powerpoint-Sunum Hazırlama Kuralları __ sunu_hazırlama_kuralları

4. Örnek Sunum Örnek SUNUM_Öğrenme Kuramları_PIAGET

5. Örnek Sunum Raporu Örnek Sunum Raporu_Piaget

  • Hazırlanacak sunumlar ppt veya diğer sunum programları formatında olmalıdır. Yukarıdaki örnek sunum sayfa sayısını sınırlandırmak 4 slayt bir sayfa olacak şekilde pdf’e dönüştürülmüştür.

  • Her grup kendine ait tek bir rapor sunabilir. Fakat öğrencilerin hangi kısımları hazırladığı raporda net olarak belirtilmelidir.

  • Her öğrencinin (veya grubun) hazırladığı rapor ve sunumları o sınıfın facebook grubunda paylaşılmalıdır. Ayrıca benim değerlendirmem için korur@mehmetakif.edu.tr adresine gönderilmelidir.

  • Sunumunu yapmayan veya raporunu teslim etmeyen bir öğrenci (geçerli mazeretini daha önceden bildirip başka bir hafta sunumunu yapmadığı sürece) dersten geçemeyecektir.