ÖZGEÇMİŞ – YAYINLAR (PUBLICATIONS)GÜNCEL YAYINLAR / RECENT PUBLICATIONS

FİZİK DERSİNE KATILIM ÖLÇEĞİ İÇİN TIKLAYINIZPhysics Education, Teacher Characteristics, Student Motivation, Multi-Case Study, Situated Motivation


KİTAP BÖLÜMÜ / BOOK CHAPTER

Proje tabanlı öğrenme, tarihçesi, uygulama formları ve sınıf içi etkinlik uygulama planları.


MAKALELER/ARTICLES

astronomy misconceptionsunderstanding concepts in astronomypre-service science teachersthree-tier test, seventh-grade students

Achievement, astronomy education, conceptual change, misconception, refutation text effect

Achievement, Creative attitude, Engineering practices, Design-based learning, STEM

Concept map Multimedia/hypermedia Science education Social networking Teaching/learning strategies

in-service elementary teachersmulti-group confirmatory factor analysisattitudes toward science teaching, Turkish attitude scale, Spanish attitude scale

Effective teacher characteristics, teachers’ perceptions, students’ perceptions, physics teacher characteristics, students’ achievement, students’ motivation.

Achievement, Attitude, Retention of Knowledge, Electricity in our Life, Project Based Learning.

Elementary School Teacher; Special Content Competencies; Mathematics Competencies

Fizik öğretmen nitelikleri, çevrim içi anket, etkili öğretmen nitelikleri, fizik öğretmeni / Physics teacher characteristics, on-line questionnaire, effective teacher characteristics, physics teacher.

Çevrim içi eğitsel yazılım, fen/fizik dersi, kullanıcı görüşleri, öğretim tasarımı, yazılım değerlendirme anketi / Online educational software, science/physics lesson, users’ views, instructional design, software evaluation questionnaire.

Fen Becerilerim ölçeği, pratik etkinlikler, sorgulama becerileri, test uyarlama / My Science Skills scale, hands-on activities, inquiry skills, test adaptation

Tutum, Ölçek, Fizik, Laboratuvar / Attitude, Scale, Physics, Laboratory

Öğretmen nitelikleri, fizik öğretmeninin nitelikleri, öğrencilerin fizik başarısı, fizik öğretmeni  / Teachers’ characteristics, physics teachers’ characteristics, students’ physics achievement, physics teacher.


 PROJELER / PROJECTS

PROJE DETAYI

 GÖREVİ
“Burası Burdur Doğada Dur!” Projesi, TÜBİTAK- (4004) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve Burdur-BİLSEM (2017)
EĞİTMEN
TÜBİTAK-3501 (SOBAG-Kariyer Programı), “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyalinin Etkisi”, 2013-2016, (177.282,00 TL). (2016)
YÜRÜTÜCÜ
BAP 0222-YL-14, “Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyaliyle Desteklenen Öğretim Yöntemlerinin Kuvvet-Hareket Ünitesinde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”, 2014-2015. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2015)
YÜRÜTÜCÜ
TÜBİTAK-2209/A, “Fen Öğreniyorum: Bilimsel Oyuncak Tasarımı”, 2014-2015. (2015)
DANIŞMAN
TÜBİTAK-2209/A, “Aydınlık Uzayın Gizemleri”, 2012-2013. (2013)
DANIŞMAN
BAP-0150-YL-12, “İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencinin Başarısını, Tutumunu ve Motivasyonunu Etkileyen Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları”, 2012-2013. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2013)
YÜRÜTÜCÜ
AFP-2000-05-01-05, “Öğretmen Niteliklerinin Lise Öğrencilerin Fizik Başarılarına ve Tutumlarına Etkileri”, 1999-2001. ODTÜ, Ankara, Türkiye. (2001)
ARAŞTIRMACI
TÜBİTAK-2209/A, “Etkinliklerle Fen Öğretimi:“Fen ve Teknoloji Derslerinde Kullanılan Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Katkıları”, 2012-2013. (2013)
EŞ DANIŞMAN
   

KONGRE ve KONFERANSLAR

Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Konferans Bilgi ve Belgelerine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kısa Özgeçmiş

1975’te doğdum. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Lisans mezunuyum. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı – Fizik Eğitimi alanında “Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarısına, Motivasyonuna ve Tutumlarına Etkileri” başlıklı tezimi tamamlayarak Yüksek Lisans; 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı – Fizik Eğitimi alanında “Fizik Öğretmenlerinin Niteliklerinin Öğrencilerin Fizikteki Motivasyonlarını Nasıl Etkilediği Üzerine Çoklu Durum Çalışması” başlıklı tezimi tamamlayarak doktora derecelerimi aldım. 1997-2009 yılları arasında Ankara Özel Yüce Okullarının Fen Lisesi ve Kolej kısımlarında fen bilgisi öğretmeni, fizik öğretmeni, idareci, uluslararası bakalorya grup koordinatörü ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulundum. 2005 yılında, uluslararası bakalorya fizik öğretmeni sertifikası alarak, bu okulların bünyesinde uluslararası bakalorya diploma programının başlatılmasında aktif görev aldım. 2009 yılı Temmuz ayından 2017 Ağustos ayına kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Eğitim Fakültesi – İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştım. 27 Şubat 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Doçent” ünvanı aldım. 17 Ağustos 2017’de Doçent olarak atandığım Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Ana Bilim Dalında  akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim.