Ana Sayfa

GÜNCEL YAYINLARI

(CURRENT PUBLICATIONS)

ARAŞTIRMA ALANLARI

(RESEARCH AREAS)

 

 

 

 • Fizik Öğretiminde
  • Kavram Yanılgıları – Temel Astronomi Kavramları
  • proje tabanlı öğrenme
  • tasarım temelli öğrenme
  • efektif Çalışma Yaprakları hazırlama
  • teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarımı
   • Çevrim içi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali – ÇİDKOM
 • Fizik Öğretmenlerinin Etkili Nitelikleri

 

 • In pyhsics teaching;
  • Misconceptions – Basic Astronomical Concepts
  • Project based learning
  • Design-based learning
  • Preparing effective work-sheets
  • Design of technology based learning environments
   • Online Advance Organizer Concept Teaching Material (ONACOM-ÇİDKOM)
 • Effective physics teacher characteristics

 


QRguncelfizik

 

Güncel Fizik için

              cidkom